Informare privind protectia datelor personale
SC MADI THEN SRL prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice, clienți/ potențiali clienți/ vizitatori/ abonați/ angajați. Conform cerințelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,  avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale. Scopul colectării și prelucrării datelor este furnizarea de servicii hoteliere și de turism la toate locațiile la care Societatea are deschise puncte de lucru și unde furnizează servicii hoteliere și de restaurant. Datele furnizate pot fi utilizate și pentru reclamă, marketing și publicitate, în legătură cu serviciilehoteliere și de turism. Clientul este de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelege că serviciile hoteliere și de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale. Informaţiile despre clienţi pot fi folosite doar în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor proprii, cum ar fi: prestarea serviciilor hoteliere și de turism/ efectuarea de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate/ procesarea comenzilor și a contractelor/ completarea fișei de cazare și efectuarea formalităților de plată/ facturare, întocmire situații contabile și declarații fiscale/ soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către clienţi/ oferirea de produse şi/sau servicii către client/ contactarea inclusiv prin poştă, email, fax, mesaje text sau telefon în legătură cu oferte de produse şi servicii/ înregistrarea informaţiilor despre clienţi în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor şi a altor beneficii, precum şi pentru satisfacerea altor cereri sau cerinţe ale clienţilor/ realizarea unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societate și pot fi comunicate, fără a se limita la, următoarelor categorii de destinatari: persoanei vizate/ reprezentanții legali ai persoanei vizate/ angajati ai societății/ alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele societății, cu excepția împuternicitului acesteia/ autoritate judecătorească/ autorități publice centrale/ societăți bancare. În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, SC MADI THEN SRL aduce la cunoștința Clientului următoarele: Clientul are dreptul de a solicita, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele pot adresa o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul societății din Rasnov str. Campului nr.1.
Clientul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor, referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
Datele personale ale Clientului sunt furnizate în temeiul prezentelor condiții generale și sunt necesare în vederea facturării serviciilor prestate de SC MADI THEN SRL. Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil!